خانه / استاندارد و معیارهای فنی / نشریات سازمان برنامه و بودجه

نشریات سازمان برنامه و بودجه

دانلود فهرست بهای سال ۱۳۹۶

فهرست بها سال ۱۳۹۶ شامل موارد زیر : فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۶ شماره ضابطه : ۹۵/۱۰۹۵۳۹۰ منبع دانلود   فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶ شماره ضابطه : ۹۵/۱۰۹۵۳۹۸ منبع دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته …

ادامه نوشته »

تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکارا

تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران شماره ضابطه : ۹۷/۵۷۶۷۵۶ تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ منبع: http://bpms.mporg.ir…b0-ac690b57bc93 دانلود: http://bpms.mporg.ir…9&Mode=Download فایل های پیوستی

ادامه نوشته »

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۵

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۵ شماره ضابطه : ۹۵-۵۴۶۲۷۱ تاریخ اجرا : ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ منبع: http://bpms.mporg.ir…b0-ac690b57bc93 دانلود: راهنمای آنالیز خودرو-۱۳۹۲ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۵

ادامه نوشته »

نشریه ۶۹۹ مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)

مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری) Hydromechanical Equipment of Diversion Dams and Irrigation Systems Manufacturing, Installation and Operation (Technical Specification Manual) نشریه شماره ۶۹۹ تاریخ اجرا : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ شماره بخشنامه : ۹۵/۵۳۴۱۹۰ منبع دانلود    

ادامه نوشته »

نشریه ۱۲۳- ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)

ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول) نشریه ۱۲۳ Design and Analysis of Ground Concrete Water Reservoirs (First Revision) تاریخ اجرا : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ منبع دانلود    

ادامه نوشته »

نشریه راهنمای طراحی بناهای درمانی- نشریه ۲۸۷

راهنمای طراحی بناهای درمانی ( نشریه ۲۸۷ ) طراحی بناهای درمانی (۱۳)- راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب Health Building Design 13 Guidelines for Mechanical services of Cardiac Rehabilitation Unit تاریخ اجرا: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ منبع دانلود   طراحی بناهای درمانی (۱۳)- راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان …

ادامه نوشته »

راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی

راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی Dispersant Usage Guideline in Response to Oil Pollution نشریه شماره ۶۸۳ تاریخ اجرا : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ منبع دانلود    

ادامه نوشته »

دستورالعمل کنترل و خنثی سازی آرسنیک ، سولفید و سیانید در آزمایشگاه های فرآوری

دستورالعمل کنترل و خنثی سازی آرسنیک ، سولفید و سیانید در آزمایشگاه های فرآوری Guidelines for Control and Neutralization of Arsenic, Sulfide and Cyanide Wastes in Mineral Processing Laboratory نشریه شماره ۶۵۱ تاریخ اجرا: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ منبع دانلود  

ادامه نوشته »

دستورالعمل آماده سازی، تهیه نمونه و مطالعات میکروسکوپی و سیالات درگیر در نمونه های اکتشافی

دستورالعمل آماده سازی، تهیه نمونه و مطالعات میکروسکوپی و سیالات درگیر در نمونه های اکتشافی Instruction for Sample Preparation, Microscopic Studies and Fluid Inclusion Analysis نشریه شماره ۶۵۵ تاریخ اجرا: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ منبع دانلود فایل های پیوستی    

ادامه نوشته »