خانه / دانلود / نقشه اتوکد / نقشه های توپوگرافی شهرهای ایران ( لاتین – تصویری – مقیاس متوسط ۲۵۰۰۰۰)

نقشه های توپوگرافی شهرهای ایران ( لاتین – تصویری – مقیاس متوسط ۲۵۰۰۰۰)

منبع : شرکت نقشه برداری بختگان شرق فارس

نقشه های توپوگرافی شهرهای ایران

( لاتین – تصویری – مقیاس متوسط ۲۵۰۰۰۰)

http://www.fa.omran-yar.ir

NG 39-4 Beyram, Iran (4.5 MB
(NG 40-2
Bandar Abbas, Iran (5.1 MB
(NG 40-3
Minab, Iran (4.2 MB
(NG 40-4
Humun-e Jaz Murian, Iran (4.1 MB
(NG 40-5
Bandar-e Lengeh, Iran (3.7 MB
(NG 40-6
Strait of Hormuz, Iran; Oman; United Arab Emirates (2.8 MB
(NG 40-7
Tahru’i, Iran (4.9 MB
(NG 40-8
Fannuj, Iran (5.2 MB
(NG
۴۰-۱۱ Jask, Iran (3.5 MB
(NG
۴۰-۱۲ Pibashk, Iran (3.8 MB
(NG 41-1
Iranshahr, Iran (4.8 MB
(NG 41-2
Saravan, Iran; Pakistan (4.1 MB
(NG 41-5
Nikshahr, Iran (5.1 MB
(NG 41-6
Pishin, Iran (3.7 MB
(NG 41-7
Panjgur, Pakistan; Iran (3.6 MB
(NG 41-9
Bandar Beheshti, Iran (3.7 MB
(NG
۴۱-۱۰ Gwadar, Pakistan; Iran (3.7 MB
(NH 39-4
Abadeh, Iran (3.7 MB
(NH 39-7
Ardakan, Iran (4.8 MB
(NH
۳۹-۱۲ Shiraz, Iran (5.0 MB
(NH
۳۹-۱۶ Jahrom, Iran (5.2 MB
(NH 40-1
Yazd, Iran (4.1 MB
(NH 40-2
Ravar, Iran (4.5 MB
(NH 40-4
Chah-e Vak, Iran (3.1 MB
(NH 40-5
Anar, Iran (3.7 MB
(NH 40-6
Rafsanjan, Iran (4.7 MB
(NH 40-7
Kerman, Iran (4.7 MB
(NH 40-8
Ab Sard, Iran (4.7 MB
(NH 40-9
Neyriz, Iran (3.3 MB
(NH
۴۰-۱۰ Sirjan, Iran (4.3 MB
(NH
۴۰-۱۱ Bam, Iran (4.0 MB
(NH
۴۰-۱۲ Nosratabad, Iran (4.4 MB
(NH
۴۰-۱۳ Darab, Iran (5.0 MB
(NH
۴۰-۱۴ Dowlatabad, Iran (4.4 MB
(NH
۴۰-۱۶ Jahanabad, Iran (3.9 MB
(NH 41-1
Zabol, Iran; Afghanistan (3.2 MB
(NH 41-2
Asle Chakhansur, Afghanistan, Iran (4.3 MB
(NH 41-5
Daryacheh-ye Hamun, Iran, Afghanistan (3.7 MB
(NH 41-6
Chahar Borjak, Afghanistan; Iran (3.9 MB
(NH 41-9
Zahedan, Iran; Pakistan; Afghanistan (4.3 MB
(NH
۴۱-۱۰ Gowd-e Zereh, Afghanistan; Pakistan; Iran (5.1 MB
(NH
۴۱-۱۳ Khash, Iran (3.8 MB
(NH
۴۱-۱۴ Nok Kundi, Pakistan; Iran (3.8 MB
(NI 38-3
As Sulaymaniyah, Iraq; Iran (5.4 MB
(NI 38-4
Sanandaj, Iran (4.9 MB
(NI 38-7
Qasr-e Shirin, Iran; Iraq (5.6 MB
(NI 38-8
Kermanshah, Iran (4.5 MB
(NI
۳۸-۱۱ Ilam, Iran; Iraq (4.1 MB
(NI
۳۸-۱۲ Kuh Dasht, Iran (4.9 MB
(NI
۳۸-۱۵ Al Kut, Iraq; Iran (3.3 MB
(NI
۳۸-۱۶ Dehloran, Iran; Iraq (4.5 MB
(NI 39-1
Kabudar Ahang, Iran (4.2 MB
(NI 39-3
Tehran, Iran (3.5 MB
(NI 39-4
Semnan, Iran (4.3 MB
(NI 39-5
Hamadan, Iran (4.2 MB
(NI 39-6
Qom, Iran (4.1 MB
(NI 39-7
Aran, Iran (3.4 MB
(NI 39-8
Kuh-e Gugerd, Iran (3.8 MB
(NI 39-9
Khorramabad, Iran (5.3 MB
(NI
۳۹-۱۰ Golpayegan, Iran (3.8 MB
(NI
۳۹-۱۱ Kashan, Iran (3.1 MB
(NI
۳۹-۱۲ Anarak, Iran (4.1 MB
(NI
۳۹-۱۳ Dezful, Iran (4.6 MB
(NI
۳۹-۱۴ Shahr-e Kord, Iran (4.8 MB
(NI
۳۹-۱۵ Eshafan, Iran (3.7 MB
(NI
۳۹-۱۶ Na’in, Iran (3.2 MB
(NI 40-1
Qusheh, Iran (3.0 MB
(NI 40-2
Baghestan, Iran (4.8 MB
(NI 40-3
Kashmar, Iran (4.0 MB
(NI 40-4
Torbat-e Heydariyeh, Iran (4.4 MB
(NI 40-5
Jandaq, Iran (3.9 MB
(NI 40-6
Eshqabad, Iran (3.6 MB
(NI 40-7
Ferdows, Iran (3.5 MB
(NI 40-8
Juymand, Iran (3.8 MB
(NI 40-9
Farrokhi, Iran (5.0 MB
(NI
۴۰-۱۰ Tabas, Iran (4.7 MB
(NI
۴۰-۱۱ Boshruyeh, Iran (3.6 MB
(NI
۴۰-۱۲ Qayen, Iran (4.2 MB
(NI
۴۰-۱۳ Kavir-e Dar Anjir, Iran (3.7 MB
(NI
۴۰-۱۴ Abdughi, Iran (4.1 MB
(NI
۴۰-۱۵ Khur, Iran (2.8 MB
(NI
۴۰-۱۶ Birjand, Iran (3.6 MB
(NI 41-1
Torbat-e Jam, Iran; Afghanistan; USSR (3.8 MB
(NI 41-5
Taybad, Iran; Afghanistan (2.7 MB
(NI 41-9
Shahrakht, Iran; Afghanistan (4.4 MB
(NI
۴۱-۱۳ Gazik, Iran; Afghanistan (2.9 MB
(NJ 38-3
Nakhichevan, USSR; Iran (4.3 MB
(NJ 38-4
Xankandi, Azerbaijan; Iran (4.1 MB
(NJ 38-7
Tabriz, Iran; Azerbaijan; Armenia (4.2 MB
(NJ
۳۸-۱۱ Orumiyeh, Iran (3.6 MB
(NJ
۳۸-۱۲ Mianeh, Iran (5.0 MB
(NJ
۳۸-۱۴ Irbil, Iraq; Iran; Turkey (3.9 MB
(NJ
۳۸-۱۵ Mahabad, Iran; Iraq (4.4 MB
(NJ
۳۸-۱۶ Sa’in Dezh, Iran (5.3 MB
(NJ 39-5
Ardabal, Iran; Azerbaijan (4.0 MB
(NJ
۳۹-۱۰ Rasht, Iran (2.6 MB
(NJ
۳۹-۱۴ Qazvin, Iran (5.0 MB
(NJ
۳۹-۱۵ Amol, Iran (4.7 MB
(NJ
۳۹-۱۶ Babol, Iran (3.8 MB
(NJ 40-5
Bugdayly, USSR; Iran (3.5 MB
(NJ 40-6
Kizyl-Arvat, Soviet Union; Iran (3.7 MB
(NJ 40-7
Bezmein, Soviet Union; Iran (4.3 MB
(NJ 40-9
Gonbad-e Qabus, Iran; Turkmenistan (3.5 MB
(NJ
۴۰-۱۰ Moraveh Tappeh, Iran (3.4 MB
(NJ40-11
Ashgabat, Turkmenistan; Iran (5.4 MB
(NJ
۴۰-۱۲ Kaakhka, Turkmenistan; Iran (4.5 MB
(NJ
۴۰-۱۳ Gorgan, Iran (4.6 MB
(NJ
۴۰-۱۴ Miamey, Iran (3.8 MB
(NJ
۴۰-۱۵ Sabzevar, Iran (3.9 MB
(NJ
۴۰-۱۶ Mashhad, Iran (3.9 MB
(NJ
۴۱-۱۳ Sarakhs, Iran; Soviet Union (3.4 M

همچنین ببینید

دانلود پلان المان شهری در محیط اتوکد

دانلود پلان المان شهری در محیط اتوکد مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.