خانه / مدیریت پروژه / شرح اقلام هزینه های بالاسری

شرح اقلام هزینه های بالاسری

شرح اقلام هزینه های بالاسری

هزینه بالاسری ، به طور کل ی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک م یشود.

  1. هزینه بالاسری عمومی

این هزینه از نوع هزینه هایی است ک ه نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر :

۱.۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی ، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت ، دفتر فنی ،اموراداری و مالی ، تدارکات و خدما ت.

۲.۱ هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی .

۳.۱ هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذها ب که توسط کارمندان یا مدیران ، با وسایل نقلیه عمومی انجام م یشود.

۴.۱ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی .

۵.۱ هزینه نگهداری دفتر مرکزی .

۶.۱ هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی .

۷.۱ هزینه آب ، برق ، و سوخت دفتر مرکزی .

۸.۱ هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی .

۹.۱ هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی .

۱۰.۱ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی .

۱۱.۱  هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی .

۱۲.۱ هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.

۱۳.۱ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

۱۴.۱ هزینه های متفرقه ، شامل هزینه های حقوقی و قضایی ، نشریات ، عضویت در مجامع ، و مانند آن ها.

۱۵.۱ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی .

۱۶.۱ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی .

۱۷.۱ هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.

 

  1. هزینه بالا سری کار

این هزینه ، از نوع هزینه هایی است ک ه م یتوان آن را به کار مشخص ی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است :

  1. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت ک ه نزد پیمانکار است .
  2. هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار ک ه نزد کارفرماست .

 

هزینه ضمانت نامه ها، ک ه شامل موارد زیر است :

  1. هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات .
  2. هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت .
  3. هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار.

هزینه مالیات .

هزینه صندوق کارآموزی .

سود پیمانکار.

هزینه های مستمر کارگاه ، که شامل موارد زیر است :

هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه ، دفتر فنی ، اداری ، مالی و تدارکات ، کمپ و کانتین و خدمات . همچنین ، هزینه

دستمزد سایر عوامل کارگاه ک ه در قیمت ردیف های فهرست بها و هزین ه تجهیز و برچیدن کارگاه ، منظور نشده است .

هزینه نیروی انسانی خدماتی ک ه در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.

هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط ، برای کار مربوط .

هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان .

هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.

هزینه پذیرایی کارگاه .

هزینه های پست ، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه های متفرقه .

هزینه تامین وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه .

هزینه فتوکپی ، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات .

هزینه آزمایش های پیمانکار.

هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار.

هزینه های تهیه عک س و فیلم .

هزینه تهیه نقشه های کارگاهی )، در حد نیاز کار. Shop Drawings

هزینه تهیه نقشه های چون ساخت As Built Drawings

هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه .

هزینه های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت .

هزینه های مربوط به امور تحوی ل موقت و تحویل قطعی .

توضیح ۱) هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت

هزینه ای در هزینه های بالاسری منظور نشده است .

توضیح ۲) در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش

افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداری (برای پیمانهای مشمول )، توسط دستگاههای اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت م یشود،

هزینه ای از بابت آن ها در هزین ههای بالاسری منظور نشده است .

همچنین ببینید

ضوابط قالب بندی و قالب برداری در بتن (نظارت بر ساختمان بتنی)

ضوابط قالب بندی و قالب برداری در بتن فایل ارایه دوره نظارت بر اجرای سازه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.