خانه / مدیریت پروژه / شرح اقلام هزینه های بالاسری
آموزش استاتیک آموزش نرم افزار SAP آموزش مقاومت مصالح
آموزش هیدرولیک آموزش نرم افزار ETABS آموزش مهندسی زلزله
آموزش مکانیک خاک آموزش نرم افزار ABAQUS آموزش مصالح ساختمانی
آموزش المان محدود آموزش نرم افزار AutoCAD دورس کنترل فعال سازی
آموزش تحلیل سازه ها آموزش نرم افزار OpenSees آموزش آزمون های غیرمخرب
آموزش تحلیل ارتعاشات آموزش راه سازی با Civil 3D آموزش متلب در دینامیک سازه
آموزش زمین شناسی مهندسی آموزش زبان تخصصی عمران آموزش اصول دینامیک سازه ها
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

شرح اقلام هزینه های بالاسری

شرح اقلام هزینه های بالاسری

هزینه بالاسری ، به طور کل ی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک م یشود.

  1. هزینه بالاسری عمومی

این هزینه از نوع هزینه هایی است ک ه نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر :

۱.۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی ، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت ، دفتر فنی ،اموراداری و مالی ، تدارکات و خدما ت.

۲.۱ هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی .

۳.۱ هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذها ب که توسط کارمندان یا مدیران ، با وسایل نقلیه عمومی انجام م یشود.

۴.۱ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی .

۵.۱ هزینه نگهداری دفتر مرکزی .

۶.۱ هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی .

۷.۱ هزینه آب ، برق ، و سوخت دفتر مرکزی .

۸.۱ هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی .

۹.۱ هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی .

۱۰.۱ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی .

۱۱.۱  هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی .

۱۲.۱ هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.

۱۳.۱ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

۱۴.۱ هزینه های متفرقه ، شامل هزینه های حقوقی و قضایی ، نشریات ، عضویت در مجامع ، و مانند آن ها.

۱۵.۱ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی .

۱۶.۱ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی .

۱۷.۱ هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.

 

  1. هزینه بالا سری کار

این هزینه ، از نوع هزینه هایی است ک ه م یتوان آن را به کار مشخص ی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است :

  1. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت ک ه نزد پیمانکار است .
  2. هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار ک ه نزد کارفرماست .

 

هزینه ضمانت نامه ها، ک ه شامل موارد زیر است :

  1. هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات .
  2. هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت .
  3. هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار.

هزینه مالیات .

هزینه صندوق کارآموزی .

سود پیمانکار.

هزینه های مستمر کارگاه ، که شامل موارد زیر است :

هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه ، دفتر فنی ، اداری ، مالی و تدارکات ، کمپ و کانتین و خدمات . همچنین ، هزینه

دستمزد سایر عوامل کارگاه ک ه در قیمت ردیف های فهرست بها و هزین ه تجهیز و برچیدن کارگاه ، منظور نشده است .

هزینه نیروی انسانی خدماتی ک ه در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد.

هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط ، برای کار مربوط .

هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان .

هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.

هزینه پذیرایی کارگاه .

هزینه های پست ، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه های متفرقه .

هزینه تامین وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه .

هزینه فتوکپی ، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات .

هزینه آزمایش های پیمانکار.

هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار.

هزینه های تهیه عک س و فیلم .

هزینه تهیه نقشه های کارگاهی )، در حد نیاز کار. Shop Drawings

هزینه تهیه نقشه های چون ساخت As Built Drawings

هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه .

هزینه های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت .

هزینه های مربوط به امور تحوی ل موقت و تحویل قطعی .

توضیح ۱) هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت

هزینه ای در هزینه های بالاسری منظور نشده است .

توضیح ۲) در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش

افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداری (برای پیمانهای مشمول )، توسط دستگاههای اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت م یشود،

هزینه ای از بابت آن ها در هزین ههای بالاسری منظور نشده است .

همچنین ببینید

ضوابط قالب بندی و قالب برداری در بتن (نظارت بر ساختمان بتنی)

ضوابط قالب بندی و قالب برداری در بتن فایل ارایه دوره نظارت بر اجرای سازه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.