خانه / کتاب الکترونیک / کتاب خاک و پی / دستورالعمل کاربردی آنالیز بهای ساعتی ماشین آلات ساختمانی
آموزش استاتیک آموزش نرم افزار SAP آموزش مقاومت مصالح
آموزش هیدرولیک آموزش نرم افزار ETABS آموزش مهندسی زلزله
آموزش مکانیک خاک آموزش نرم افزار ABAQUS آموزش مصالح ساختمانی
آموزش المان محدود آموزش نرم افزار AutoCAD دورس کنترل فعال سازی
آموزش تحلیل سازه ها آموزش نرم افزار OpenSees آموزش آزمون های غیرمخرب
آموزش تحلیل ارتعاشات آموزش راه سازی با Civil 3D آموزش متلب در دینامیک سازه
آموزش زمین شناسی مهندسی آموزش زبان تخصصی عمران آموزش اصول دینامیک سازه ها
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

دستورالعمل کاربردی آنالیز بهای ساعتی ماشین آلات ساختمانی

دستورالعمل کاربردی آنالیز بهای ساعتی ماشین آلات ساختمانی
نویسنده : مهتاب معینی
کارشناس ارشد مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
کلید واژه :ماشین آلات، آنالیز بهای ساعتی، هزینه مالکیت، هزینه عملیاتی، استهلاک
Key Words:Equipment, Hourly Rate Analysis, Owning Cost,Operating
Cost, Depreciation
مقدمه
هر پروژه از سازماندهی ، ترکیب و مدیریت منابع محدود ، نیروی انسانی ، مواد و مصالح ، تجهیزات و
ماشین آلات ۱ ، سرمایه و سایر منابع جهت دستیابی به هدف یا اهدافی مشخص و از پیش تعیین شده
راه اندازی می گردد . تخمین هزینه ساخت یک پروژه ، پیش بینی هزینه انجام کار می باشد که دارای دو
نقش کلیدی است . ۱- پایه و اساسی برای شرکت در مناقصه و آنالیزهای مربوطه و ارائه قیمت مناسب
برای برنده شدن در مناقصه ۲- مبنای مقایسه و استانداردی است برای آنکه بتوان هزینه های واقعی
پروژ ه را با این هزینه های تخمین زده شده ارزیابی کرد که این خود نیز در ردیابی انحرافات و ارائه راه
حل کمک می نماید ، همچنین می توان مقادیر تخمین زده شده اولیه را با شرائط واقعی تصحیح کرده و
به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی در آنالیزهای بعدی مورد استفاده قرار داد .
از آنجائیکه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی سهم عمده ای از هزینه های یک پروژه را دارا
۲۵ درصد در صورتیکه ماشین آلات نو باشد ) می توانند پروژه را در یک محدوده – هستند ( حدود ۳۵
امکان پذیر تا سود آور تحت تأثیر قرار دهند . در پروژه های عمرانی و زیر بنائی کشور از جمله ساخت
پالایشگاهها ، تأسیس مجتمع های پتروشیمی ، اجرای خطوط لوله ، سد سازی ، راهسازی ، زهکشی و
آبیاری و غیره ، نقش ماشین آلات ( بعنوان یکی از منابع اصلی ) در اجراء و پشتیبانی از کلیه فعالیتها
بسیار مهم و حیاتی است به گونه ای که عدم خدمت رسانی مناسب ماشین آلات می تواند باعث به
تعویق افتادن پروژه از برنامه زمان بندی پیش بینی شده گردد ، و بعضاً تا مرز توقف کامل کلیه فعالیتها
نیز پیش رود .
گزینه خرید ماشی ن آلات به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین روش های تأمین ماشین آلات در
دنیا و بخصوص در ایران مط رح می باشد ، لذا محاسبه نرخ ساعتی ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و
مقایسه آن با نرخهای اجاره ساعتی از ارکان اساسی تصمیم گیری در پروژه ها می باش د . درکتب مختلف
روشهای مختلفی به اختصار برا ی محاسبه ارائه شده است لیکن از آنجائی که ای روشها برگرفته از منابع
خارج ی می باشد و منطبق بر مسائل و مشکلات کشور ما نیست و بخصوص با نرخ تورم ما هماهنگی
ندارد در این مقال ه سعی شده است که اجزاء آنالیز بهاء ساعتی ماشین آلات به تفکیک بحث و بررسی
شود تا در قالب یک دستور العمل کاربردی بر اساس شرائط واقعی ایران ، بتوان براحتی هزینه س اعتی
ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی را تعیین نمود.
آنالیز بهای ساعتی ماشین آلات ساختمانی

همچنین ببینید

تهیه نسخه دیجیتالی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با استفاده از رویکرد مدل اطلاعاتی ساختمان (BIM)

تهیه نسخه دیجیتالی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با استفاده از رویکرد مدل اطلاعاتی ساختمان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.