خانه / دانلود / نرم افزار تحت اکسل / دانلود برنامه تحت اکسل تحلیل به روش خطی معادل EERA و تحلیل به روش غیرخطی NERA(اها
آموزش استاتیک آموزش نرم افزار SAP آموزش مقاومت مصالح
آموزش هیدرولیک آموزش نرم افزار ETABS آموزش مهندسی زلزله
آموزش مکانیک خاک آموزش نرم افزار ABAQUS آموزش مصالح ساختمانی
آموزش المان محدود آموزش نرم افزار AutoCAD دورس کنترل فعال سازی
آموزش تحلیل سازه ها آموزش نرم افزار OpenSees آموزش آزمون های غیرمخرب
آموزش تحلیل ارتعاشات آموزش راه سازی با Civil 3D آموزش متلب در دینامیک سازه
آموزش زمین شناسی مهندسی آموزش زبان تخصصی عمران آموزش اصول دینامیک سازه ها
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

دانلود برنامه تحت اکسل تحلیل به روش خطی معادل EERA و تحلیل به روش غیرخطی NERA(اها

دانلود برنامه تحت اکسل تحلیل به روش خطی معادل EERA و تحلیل به روش غیرخطی NERA

برای دانلود به در ادامه مطلب رجوع کنید…

EERA (Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses)

Version tested under the Windows 7 & Excel 2010
 

Link to The Geotechnical Earthquake Engineering Server (GEESof the University of Southern California
 
Click files to download.
FileSize Description 
eera.xls۳,۰۲۷ KB Example file for Excel 97-2003 format
eera.xlsx۲,۰۳۰ KB  Example file for Excel2010 format
eera.xla ۹۷ KB Microsoft Excel 97-2003 add-In (can be used with Excel 2010)
eera.xlam (added 2/4/2014) ۴۸ kB  Microsoft Excel add-In for Excel 2010
eera.dll۹۹ KB EERA dynamic link library
dforrt.dll  ۴۱۲ KB Additional Dynamic link library
EERAManual.pdf ۳,۸۱۰ KB User’s manual and technical manual
EERA_Complete_set.zip ۷,۸۸۴ KB All the files above
 

Installing EERA

Install EERA on your computer as follows:

Move file EERA.dll and Forrt.dll in the directory Windows/System of your hard drive.
Copy the other distribution files in a directory on your hard drive. Do not move EERA.xla after having performed the next step.
From within EXCEL, install the Add-in EERA.xla using Tools and Add-ins… As shown in the figure below, use Browse to locate EERA.xla. Do not move EERA.xla after installing it.  

Removing EERA

EERA can be de-installed by unclicking EERA in the figure above. 

Reporting problems and asking questions

EERA is a free software distributed without a technical support. Please check first the FAQ section. If you experience a new problem, please report it in detail by sending an email message to J. P. Bardet at bardet@usc.edu, and tobita.tetsuo.8e@kyoto-u.ac.jp. We will try to fix eventual EERA problems in a timely fashion and will compile frequenly asked questions as we receive them.

Reference:
Bardet, J. P., Ichii, K., and Lin, C. H., 2000, EERA: A Computer program for Equivalent-linear Earthquake site Response Analysis of Layred soil deposits, Department of Civil Engineering, University of Southern California.
 

NERA (Nonlinear Earthquake site Response Analyses) 

Version tested under the Windows 7 & Excel 2010
 
Link to The Geotechnical Earthquake Engineering Server (GEESof the University of Southern California
 
Click files to download.
FileSize Description 
neram.xlsx۱,۹۹۶KB Example file for Excel2010 format:metric unit
neram.xls۳,۰۱۴kB Example file for Excel 97-2003 format:metric unit
nera.xls۳,۰۷۷ KB Example file for Excel 97-2003 format
nera.xlsx۱,۹۱۸ KB  Example file for Excel2010 format
nera.xla۹۸ KB Microsoft Excel 97-2003 add-In (can be used with Excel 2010) 
nera.dll۱۱۵ KB NERA dynamic link library
dforrt.dll۴۱۲ KB Additional Dynamic link library
NERAManual.pdf۳,۸۱۰ KB User’s manual and technical manual
NERA_Complete_set.zip۷,۸۸۴ KB All the files above
 

Installing NERA

Install NERA on your computer as follows:

Move file NERA.dll and Forrt.dll in the directory Windows/System of your hard drive.
Copy the other distribution files in a directory on your hard drive. Do not move NERA.xla after having performed the next step.
From within EXCEL, install the Add-in NERA.xla using Tools and Add-ins… As shown in the figure below, use Browse to locate NERA.xla. Do not move NERA.xla after installing it.  

Removing NERA

NERA can be de-installed by unclicking NERA in the figure above. 

Reporting problems and asking questions

NERA is a free software distributed without a technical support. Please check first the FAQ section. If you experience a new problem, please report it in detail by sending an email message to J. P. Bardet at bardet@usc.edu, and tobita.tetsuo.8e@kyoto-u.ac.jp. We will try to fix eventual NERA problems in a timely fashion and will compile frequenly asked questions as we receive them.

References:
Bardet, J. P., Tobita, T., 2001, NERA: A Computer program for Nonlinear Earthquake site Response Analyses of Layred soil deposits, Department of Civil Engineering, University of Southern California.
 

Solution of free-surface seepage problems using finite differences and Excel

A practical method for solving free-surface seepage problems is proposed by Bardet and Tobita (2002). Computational example can be downloaded from the link below.

 
Link to The Geotechnical Earthquake Engineering Server (GEESof the University of Southern California

Click files to download. (Files contain the Visual Basic Macro) 

Version tested under Windows XP & Excel 2010

 File Name Size Description
 ۱D-Column.xlsm۶۷ KB  ۱-D free surface Seepage problem 
 Dam_w_slantedface2.xlsm۹۳ KB  Dam with slanted face
 Dam_w_slantedface.xlsm۹۵ KB  Dam with slanted face
 Earthdam.xlsm۸۲ KB  Earthdam
 Rect_dam_nonhomogen.xlsm۲۰۹ KB  Rectangular dam with non-homogeneity
 Rect_dam_w_impwallsheet.xlsm۱۰۸ KB  Rectangular dam with impermeable wallsheet
 Rect_dam_w_tailwater.xlsm۴۹ KB  Rectangular dam with tailwater
 Rect_dam_w_toedrain.xlsm۷۹ KB  Rectangular Dam with toedrain


How to:
Computation starts manually by pressing F9.
 
Reporting bugs and questions: tobita.tetsuo.8e@kyoto-u.ac.jp
 
References:
Bardet, J. P., and T. Tobita, ۲۰۰۲, “A practical method for solving free-surface seepage problems”. Computer and Geotechnics, Vol. 29, No. 6, pp. 451-475.
 

منبع :

همچنین ببینید

دانلود فهرست بها ۱۳۹۵ تحت اکسل ( کلیه رشته ها)

با دانلود اکسل فهرست بها ۹۵  برای تمامی رشته ها که در یک فایل اکسل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.