خانه / مباحث تخصصی / تکنولوژی بتن / بتن ريزی در هوای سرد

بتن ريزی در هوای سرد

بتن ريزی در هوای سرد
ارائه:
مهدي نعمتي، عضو هيات علمي بخش فناوري بتن

فهرست مطالب
تعريف هواي سرد براي بتن
تاثير هواي سرد بر مشخصات بتن تازه
تاثير هواي سرد بر مشخصات بتن سخت شده
ملاحظات و اقدامات لازم براي بتن ريزي در هواي سرد (مصالح، طرح اختلاط، روش ها (گرم
كردن مواد، گرم كردن هواي محيط، عايق كردن )، دماهاي ساخت، محافظت، عمل آوري و
قال ببرداري)
جمع بندي
تعريف هواي سرد براي بتن
: طبق گزارش كميته 306 انجمن بتن آمريكا در سال 2010
زماني هوا سرد است كه:
4)  دماي هوا، كمتر از 40F  یا 4C باشد.

دانلود:  بتن ریزی در هوای سرد

همچنین ببینید

ضوابط قالب بندی و قالب برداری در بتن (نظارت بر ساختمان بتنی)

ضوابط قالب بندی و قالب برداری در بتن فایل ارایه دوره نظارت بر اجرای سازه …